"Lebapawtoulag" önümçilik birleşi

“Lebapawtoulag” önümçilik birleşiginiň esasy wezipesi ýolagçy gatnadmak we ýükleri daşamakdan ybarat. Çärjewdäki №15-nji ýük awtoulag kärhanasy Türkmenistanyň Awtotransport ministrliginiň 1958-nji ýylyň 11-nji sentýabryndaky №97-buýrugy esasynda döredilen.

Birleşik barada

“Lebapawtoulag” önümçilik birleşiginiň esasy wezipesi ýolagçy gatnatmak we ýükleri daşamakdan ybarat. Çärjewdäki №15-nji ýük awtoulag kärhanasy Türkmenistanyň Awtotransport ministrliginiň 1958-nji ýylyň 11-nji sentýabryndaky №97-buýrugy esasynda döredilen.

25 ýyl iş tejribesi

“Lebapawtoulag” önümçilik birleşiginiň esasy wezipesi ýolagçy gatnatmak we ýükleri daşamakdan ybarat. Çärjewdäki №15-nji ýük awtoulag kärhanasy Türkmenistanyň Awtotransport ministrliginiň 1958-nji ýylyň 11-nji sentýabryndaky №97-buýrugy esasynda döredilen.

Hormat hatlary we sertifikatlar barada

“Lebapawtoulag” önümçilik birleşiginiň esasy wezipesi ýolagçy gatnatmak we ýükleri daşamakdan ybarat. Çärjewdäki №15-nji ýük awtoulag kärhanasy Türkmenistanyň Awtotransport ministrliginiň 1958-nji ýylyň 11-nji sentýabryndaky №97-buýrugy esasynda döredilen.